Rekrutacja do żłobka na rok szkolny 2023/2024

Dzieci zakwalifikowane

Lista Dzieci zakwalifikowanych do Żłobka

Dzieci nieprzyjęte

Lista dzieci nieprzyjętych

Zapraszamy do kontaktu