Zgodnie z Ustawą o opiece na dziećmi do lat 3 z 4.02.2011r. Rozdział 2 Art 12.1,w Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

 1. Opłatę stałą za opiekę (czesne) sprawowaną nad dzieckiem ustalono wg oferty pakietowej:
 • 950 zł – Pakiet KOLOROWY ( do godz. 17.00) – w tym pakiecie czesne z RKO 550zł
 • 850 zł – Pakiet MALINOWY ( do godz.15.00) – w tym pakiecie czesne z RKO 450zł
 • 750 zł – Pakiet LIMONKOWY ( do godz. 14.00) – w tym pakiecie czesne z RKO 350zł
 • Dzieciom spoza gminy Pobiedziska doliczamy 230 zł więcej do czesnego.
 • Sposób rozliczania pakietów dzieci z dofinansowaniem RKO będzie omawiany na spotkaniach.
 1. Opłatę za wyżywienie dziecka ustalono w wysokości:
 • 17 zł/dzień – Pakiet KOLOROWY
 • 17 zł/dzień – Pakiet MALINOWY
 • 16 zł/dzień – Pakiet LIMONKOWY
 1. Odpłatność za żłobek naliczana jest z góry za miesiąc (wybrany pakiet + wyżywienie) w miesiącu następnym odliczone są dni nieobecności z poprzedniego miesiąca (odliczeniu podlega kwota za wyżywienie) Informacja o opłacie za przedszkole będzie wysyłana w aplikacji LiveKid (na początku każdego miesiąca).
 2. Za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku, odliczana jest stawka żywieniowa.
 3. Ustalona jest zniżka 25% za drugie dziecko w żłobku, 50% za trzecie dziecko w żłobku. Zniżka dotyczy czesnego.
 4. Przy zapisie dziecka pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa, w wysokości 400 zł (czterysta złotych) zawierająca ubezpieczenie NNW w pierwszym roku pobytu dziecka w żłobku.

Zapraszamy do kontaktu