Zgodnie z Ustawą o opiece na dziećmi do lat 3 z 4.02.2011r. Rozdział 2 Art 12.1,w Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

 1. Opłatę stałą za opiekę ( czesne) sprawowaną nad dzieckiem ustalono wg oferty pakietowej:
 • 900 zł – Pakiet KOLOROWY ( do godz. 17.00)
 • 800 zł – Pakiet MALINOWY ( do godz.15.00)
 • 700 zł – Pakiet LIMONKOWY ( do godz. 14.00)
 1. Opłatę za wyżywienie dziecka ustalono w wysokości:
 • 16 zł/dzień – Pakiet KOLOROWY
 • 16 zł/dzień – Pakiet MALINOWY
 • 15 zł/dzień – Pakiet LIMONKOWY
 1. Odpłatność za żłobek naliczana jest z góry za miesiąc (wybrany pakiet + wyżywienie) w miesiącu następnym odliczone są dni nieobecności z poprzedniego miesiąca (odliczeniu podlega kwota za wyżywienie) Informacja o opłacie za przedszkole będzie wysyłana na podane przez Państwa adresy mailowe (na początku każdego miesiąca).
 2. Za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku, odliczana jest stawka żywieniowa.
 3. Ustalona jest zniżka 25% za drugie dziecko w żłobku, 50% za trzecie dziecko w żłobku. Zniżka dotyczy czesnego.
 4. Przy zapisie dziecka pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa, w wysokości 300 zł (trzysta złotych) zawierająca ubezpieczenie NNW w pierwszym roku pobytu dziecka w żłobku.
 5. Dzieciom spoza gminy Pobiedziska doliczamy 230 zł więcej do czesnego.

Zapraszamy do kontaktu