RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 3 „Pastelowy Świat”

6:00 – 8:00Zabawy w kącikach zainteresowań, indywidualna praca z dzieckiem zdolnym. Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
 8:00 – 8:30Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe.
8:30 – 9:00Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
9:00 – 9:45Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, religia.
9:45 – 10:20Gry i zabawy ruchowe, swobodna zabawa w sali.
10:20 – 10:30Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe,
10:40 – 11:00II śniadanie
11:00 – 12:20Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
12:20 – 12:30Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.
12:30 – 13:10Obiad
13:10 – 14:50Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

Dzieci starsze – zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

14:50 – 15:00Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowo-higieniczne.
15:10 – 15:30Podwieczorek
15:30 – 16:00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci . Praca indywidualna z dziećmi. Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw.
16:00 – 17:00Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych.

Zapraszamy do kontaktu