Niepubliczny Żłobek oferuje opiekę od 1 roku życia do 2,5 a na życzenie Rodzica do 3 roku życia.

W naszym żłobku kładziemy szczególny nacisk na dobre samopoczucie dziecka, indywidualne, podmiotowe podejście, pełne szacunku i troski.

Nadrzędnym zadaniem naszego żłobka jest rozwijanie u dzieci umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Ważna jest dla nas współpraca z rodzicami, dzięki której ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego uzdolnieniami.

Zapewniamy bezpieczeństwo, domową atmosferę opiekę wychowawczą i opiekuńczą w postaci wykwalifikowanej kadry, indywidualne podejście do każdego dziecka wspomagające jego rozwój.

Zapewniamy również żywienie dzieci zgodnie z obowiązującymi normami oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb (dieta bezglutenowa, bezmleczna).

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć:

  • zajęcia wspomagające rozwój mowy
  • nauka języka angielskiego
  • zajęcia umuzykalniające
  • zajęcia plastyczne
  • inne formy edukacji przez zabawę

W Naszym żłobku panie prowadzą zajęcia metodą projektu i z wielką chęcią organizują zajęcia kulinarne.

Zapraszamy do kontaktu