Adaptacja tj. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie placu zabaw ( zadaszenie)

Grupy docelowe: dzieci w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 4 lutego 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie

Cel zadania: utworzenie 21 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy

Wartość zadania: 151 743,81 zł

Wartość dofinansowania przez UE : 151 743,81 zł

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie